Den mest antiinflammatoriske kost er plantebaseret

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Denne artikel er en videnskabelig artikel skrevet af gæste-skribent Stig Ladefoged, der driver virksomheden Den Plantebaserede Sygeplejerske. Stig er selv uddanet sygeplejerske.

(Klik på talene med fed skrift for at læse selve forskningsartiklerne).

Hvad er inflammation?
Inflammation er et fint ord for betændelse. Det er en ganske naturlig og sund proces, som for eksempel opstår ved slag eller skader på kroppen. Du kender det helt sikkert fra dit eget liv. Når du får en hudafskrabning føler du med ét et jag af smerte. Dit immunforsvar får signal om, at der er opstået en skade på kroppen, der skal fikses. Området omkring hudafskrabningen bliver måske lidt hævet, rødt og varmt. Det skyldes, at blodet strømmer til det beskadigede område, hvor immuncellerne siver ud af blodbanen og begynder at genoprette dit ødelagte væv. Den øgede blodmængde giver nemlig varme, rødme og hævelse, men det er gavnligt. Efter nogle dage vil betændelsen aftage og såret heles. Dette er den akutte og naturlige form for betændelse, men der findes også en anden form, som har stor betydning for blandt andet aldringsprocesser i kroppen og udviklingen af forskellige sygdomme.

Kronisk betændelse
Kronisk betændelse er en tilstand, hvor kroppens immunforsvar konstant er på overarbejde. Der sker konstante skader på kroppens celler og immunforsvaret har svært ved at følge med. Denne form for betændelse er den uhensigtsmæssige betændelsesform i kroppen og det er et stort problem blandt befolkningen i den vestlige del af verden. Kroniske sygdomme som demens, kræft, hjertekarsygdomme og type-2 diabetes er steget markant på verdensplan siden 1990 (12). Nedenstående illustration viser, hvor meget disse sygdomme buldrer fremad.

Foto: Den Plantebaserede Sygeplejerske.

Kronisk betændelse vurderes at være et gennemgående problem blandt mennesker, som får disse sygdomme. Samtidig får det også kroppen til at aldres hurtigere (3). Heldigvis peger nyere studier på, at vores kostvalg måske har den største indflydelse på kroniske betændelse. Og jeg siger heldigvis, fordi dine kostvalg er noget, du selv kan ændre.

Kronisk betændelse og kost
To store analyser af sammenlagt mere end 80 studier, undersøgte sammenhængen mellem kost og kronisk betændelse. Konklusionerne var ensidige og klare. Et mere vegetarisk kostmønster med flere frugter, grøntsager, bælgfrugter og fuldkornsprodukter, er kædet sammen med lavere betændelse i kroppen. Hvorimod et kostmønster baseret på kød, æg og mejeriprodukter øger betændelsen (45). Hvad kan forklare denne forskel? Årsagerne kan være mange, men én af dem er muligvis plantefødevares indhold af flere tusinde forskellige plantestoffer. De virker nemlig antiinflammatoriske og sænke betændelsen i kroppen (6). En anden årsag kan også være planters fiberindhold. Vi kan ikke selv fordøje fibrene i planterne og de passerer egentlig hele vejen igennem tarmen. Men inden, at de ryger ud i toilettet, kommer de forbi milliarder af små bakterier, som har fibre øverst på menukortet. Her hapser bakterierne nogle fibrene, nedbryder dem og omdanner dem til gavnlige stoffer, der sænker betændelse i tarmen og resten af kroppen. Der findes mange sundhedsfremmende stoffer, der produceres af tarmbakterierne, men de mest kendte er kortkædede fedtsyrer som butyrat, acetat og propionat (789). Sammenhængen mellem tarmbakterierne, betændelse og fiberrig kost giver plantebaserede fødevarer en klar sundhedsfordel over kød, æg og mejeriprodukter. Det forklare, hvorfor flere plantebaserede fødevarer virker antiinflammatoriske i kroppen.

Forskellige kostmønstres effekt på betændelse i kroppen
For at være helt sikre på, at kosten kan sænke betændelse, så har vi brug for studier, der viser effekten af forskellige livsstilsændringer. Gerne en undersøgelse, der sammenligner forskellige kostmønstre, hvorved vi kan se, hvilken kostform, der er mest effektiv til at sænke betændelse. Heldigvis har en forskergruppe i 2015 sat sig for at teste, hvad der sker med betændelsen i kroppen, hvis man enten er altspisende, spiser pescetarisk (spiser fisk), vegetarisk eller vegansk. Her fandt de, at jo mere plantebaseret forsøgpersonerne spiste, desto større fald i kroppens betændelse, fik de (10). Her så det ud til, at dem der spiste helt vegansk havde det største fald. Den vegansk kost var derfor mest antiinflammatorisk. Andre studier har fundet, at der kan opleves store fald i betændelse efter blot tre-fire uger på en vegansk kost (1112).

Foto: Den Plantebaserede Sygeplejerske.

Hjertekost kontra plantekost – hvad virker bedst?
I 2018 udkom to kliniske studier, som fokuserede på vegansk kost og kronisk betændelse hos patienter med hjertekarsygdomme. Øget betændelse er en risikofaktor for at dø af en blodprop blandt folk med hjertekarsygdomme. Derfor vil man gerne finde en behandling, som naturligt kan sænke betændelsen og samtidig sænke andre risikofaktorer som kolesterol og blodtryk. Typisk giver kolesterol- og blodtryksmedicin kun en forebyggende effekt for 5 procent af patienterne, der tager dem. Resternede 95 procent får kun bivirkningerne uden en positiv forebyggende virkning. Heldigvis har en vegansk kost vist sig at sænke alle risikofaktorerne på én gang uden bivirkninger og det kan ske efter blot fire uger. Illustrationen nedenfor viser resultaterne af den ene undersøgelse, som involverede 31 patienter med hjertekarsygdomme (13). Efter blot fire uger på en vegansk kost faldt deres betændelse med 31 procent plus et fald i blodtryk, kolesterol, LDL-kolesterol og deres medicinforbrug.

Foto: Den Plantebaserede Sygeplejerske.

Den anden undersøgelse, som udkom i 2018, blev udarbejdet af den amerikanske hjerteforening. De testede den anbefalede hjertekost og sammenlignede den med en vegansk kost i et studie, som varede 8 uger. Her fandt de samme antiinflammatoriske og kolesterolsænkende effekt på en vegansk kost. Forsøgspersonerne på den veganske kost havde et 32 procent større fald i betændelse end den anden gruppen, som spiste efter hjerteforeningens egne anbefalinger. De konkluderede derefter, at plantebaseret kost kan overvejes som behandlingsform til patienter med hjertekarsygdomme, da det effektivt sænker betændelse i kroppen (14).

Hvis du ønsker at spise mest mulig antiinflammatorisk, så peger forskningen på, at det er en ren plantebaseret kost. Jo mere plantebaseret, desto større fald i betændelse.

Share.

About Author

Stig Ladefoged er uddannet sygeplejerske og certificeret i plantebaseret kost. Han driver til daglig virksomheden Den Plantebaserede Sygeplejerske, hvor han hjælper folk med at leve af en plantebaseret kost. Stig holder også foredrag og skriver jævnligt for Veganerforlivet.dk. Følg Stig på instagram nu på @plantebaseret_sygepleje.

Leave A Reply