Vegan Activism Denmark

Vegan Activism Denmark er en dansk organisation der laver vegansk aktivisme i Damark. De arrangerer forskellige former for demonstrationer og protester mod blandt andet udnyttelse af dyr landet over. De ønsker en verden hvor alle levende væsner kan leve i harmoni og sameksistens uden lidelsesfyldte omkostninger for nogen og de støtter derfor alle former for vegansk aktivisme.

VAD, som Vegan Activism Denmark forkortes, går ind for, at mennesker ikke har brug for dyr andet end deres bidrag til biodiversiteten, hvilket er en livsnødvendig faktor for at leve et fuldt og sundt liv. De har den holdning at alle levende væsner har ret til et liv uden udnyttelse og lidelse forårsaget af menneskelig indblanden.

Aktivistorganisationen mener dog ikke, at dyrene lever et liv uden udnyttelse i Danmark på grund af landets lovgivninger, fordi de mener det er bestemt ud fra en økonomisk interesse. I praksis betyder det en uetisk tilgang, som både tillader og fremmer egennyttighed, og ikke en moralsk tilgang til dyr.

Derfor søger VAD at fremme og promovere en etisk tilgang til dyrene i deres aktivisme, som er moralreguleret, frem for lovreguleret. De anser alle levende væsner for uendeligt værdifulde, hvor det enkelte individs liv i frihed bør være en fødselsret.
VAD mener dog, at det kan det være nødvendigt at udfordre den nuværende lovgivning, netop ved en moralreguleret tilgang, for derved at skubbe til lovregulerede tilgang, som udnytter dyr og påfører dem lidelse. Dyrene er på denne klode med os og ikke for os.

Mere om Vegan Activism Denmark